Rady a Tipy

Často kladené dotazy

Dřevo a podlahové vytápění? Proč ne?
Jak zvolit správný směr pokládky prken a jak dilatovat?
Směr dopadu světla
Jak a kdy dilatovat?
Proč dřevěnou podlahu?
Jaké jsou rozměrové změny dřevěné podlahy?
Dubovou podlahu bez suků nebo se suky?
Masivní nebo vícevrstvou dubovou podlahu?
Olej nebo lak na dubovou podlahu?
Lepit nebo pokládat podlahu plovoucím způsobem?
Jak udržovat a ošetřovat olejovanou podlahu?
Lze lokálně opravovat olejovanou podlahu?
Jak lze ještě ochránit dřevěnou podlahu před poškozením? 
Dřevo do koupelny 
Dřevo do kuchyně 
Venkovní dřevo na terasy 
Co je plovoucí podlahy 
Vinylové nebo dřevěné podlahy 

DŘEVO A PODLAHOVÉ TOPENÍ? PROČ NE?


Dle výzkumu bude v budoucnu stále více novostaveb vybaveno podlahovým topením coby hlavním zdrojem vytápění. Jako první přijdou na řadu samozřejmě obývací pokoje. Dřevěné podlahy jsou v nich již léta velmi žádány, nabízí se tedy kombinace obojího. Ale je taková kombinace také funkční? A na co všechno si musíte dát pozor?

HLAVNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ZDROJ VYTÁPĚNÍ?
Existují různé druhy systémů podlahového topení.

 
 • Teplovodní systémy. Tyto se dělí na vlhké systémy (potrubí na vodu se nachází na betonové konstrukční podlaze a je zalito do povrchové vrstvy podlahy) a suché systémy (potrubí leží “volně”). Teplovodní systémy se využívají jako hlavní i vedlejší zdroj vytápění.
 • Elektrické systémy. Využívají se vždy jen jako vedlejší zdroj vytápění, většinou v kombinaci s radiátory. Podlahové topení jako vedlejší zdroj tepla přináší zpravidla nejméně problémů.

JAKÁ TEPLOTA?

Velkým problémem jsou odlišné informace. Pro maximální teplotu povrchu se udávají různé hodnoty, kterých může pískocementová vrstva podlahy snést. Jeden říká, že tato smí být max. 28°C, jiný 30°C. Uváděné hodnoty se pohybují až do 32°C. Dle našich zkušeností je 28°C maximální povrchová teplota pro tuto vrstvu podlahy.

Problém je o to složitější, že existuje ještě rozdílnost názorů na to, o jaký povrch se jedná. Většina dodavatelů podlahového topení a instalatérů hovoří o povrchové teplotě pískocementové vrstvy. Někteří však říkají, že tato teplota se týká svrchní vrstvy podlahy položené na této vrstvě – tedy parket. A to je samozřejmě obrovský rozdíl! V průměrném obývacím pokoji s teplotou 21°C se povrchová teplota parketové podlahy pohybuje mezi 15 a 17°C za předpokladu, že zde nemáme podlahové topení. Při zahřátí parket se dřevo rozpíná. To se ale stává málo a je to zanedbatelné. Zahřáním však dřevo ztrácí také vlhkost. Tím dochází ke smršťování, a to v mnohem větší míře, než k rozpínání. Pokud by teplota dřeva stoupla ze 17 na 27°C, došlo by k silnému smrštění. Nedávno jsem se byl podívat na jednu podlahu, kdy teplota pískocementové vrstvy činila 33°C. Povrchová teplota parket byla 28,5°C. Parkety se smrštily a popraskaly…

TEPELNÝ ODPOR

Aby mohl být prostor dobře vytápěn, nesmí tepelný odpor parketové podlahy překročit 0,15 m2 K/W. Pokud znáte koeficient tepelné vodivosti a tloušťku materiálu, můžete tepelný odpor snadno vypočítat.
Koeficient tepelné vodivosti (lambda) W/mK je množství tepla, které proudí za stejných podmínek na metr čtvereční za sekundu 1 metr širokou vrstvou při teplotním rozdílu 1 kelvin. Kelvinova stupnice je odvozena od Celsiovy stupnice, ale má jiný nulový bod. Stupně Celsia lze vyjádřit v kelvinech: 0 kelvinů = -273 °C, absolutní nulový bod. Tepelný odpor (m2K/W) se vypočte tak, že tloušťku materiálu vydělíte koeficientem tepelné vodivosti. U plovoucích podlah musí být započteny tepelné odpory všech matriálů. Vypočtěte tedy i odpor mezivrstev, které tlumí hluk a/nebo výpary!

CO JE DŮLEŽITÉ?

 
 • Zákazník si zvolí vhodný typ dřeva s procentem vlhkosti cca 8%. Také lepidlo musí být vhodné pro použití na podlahové topení.
 • Výběr podlahy s co možná nejnižším tepelným odporem.
 • Pro dobrý výsledek je nezbytná relativní vlhkost vzduchu mezi 50% a 60%. To bude v mnoha případech problém u novostaveb. Centrální odsávací systémy, které jsou v současnosti u novostaveb povinné, zapříčiňují v zimě často trvale nízké hodnoty vlhkosti vzduchu, což vede dokonce i v bytech bez podlahového topení k tvorbě spár na parketách. Používání elektrického zvlhčovače často není dostatečným prostředkem pro udržení trvalé hodnoty vlhkosti vzduchu. Zákazník toto může kontrolovat sám pomocí kalibrovaného vlhkoměru, který se dá koupit např. v optice.

ŽÁDNÉ KOBERCE!

Na parkety na podlahovém topení se nesmí pokládat koberce. Mohlo by dojít k nahromadění tepla. V nejlepším případě se pokoj nevytopí, v tom horším dojde k poškození parketové podlahy.

JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ SMĚR POKLÁDKY PRKEN A JAK DILATOVAT?


Nejčastěji je směr pokládky orientován k hlavnímu zdroji světla v místnosti, tzn. k oknu nebo terase. Prkna se kladou po směru dopadu světla. Není to však podmínkou, ale podlaha pak celkově vypadá lépe. Rozměry místnosti lze opticky ovlivnit směrem pokládky. Jestliže si chcete místnost opticky rozšířit, zvolte směr pokládky příčný (při vchodu do místnosti budou prkna napříč). Pokud si chcete místnost opticky prodloužit, zvolte směr pokládky podélný (při vchodu do místnosti budou prkna podélně). V úzkých chodbách doporučujeme zvolit podélný směr pokládky.

SMĚR DOPADU SVĚTLA (NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOB)


JAK A KDY DILATOVAT?

Dbejte na to, aby při celoplošném lepení a délce místností více jak 8 m (při směru příčné pokládky) byla podlaha dilatována. Existuje několik variant dilatování:

 
 • Korek (nejčastější způsob)
 • Pružné tmely
 • Přechodové lišty

Dilatační spáry musí být dodrženy i po celém obvodu místnosti. Podlaha se nesmí nikde v místnosti dotýkat jakékoliv stěny. V případě, že máte v místnosti sloup nebo jinou pevně vestavenou část (krb v ploše, střední příčku, atd.…), i okolo musí být dodržena dilatace. Příliš malá vzdálenost od stěn je nejčastější chybou při pokládce. Často se projeví až v létě, kdy se dřevěná podlaha v důsledku zvýšené vlhkosti vzduchu a teploty v letních měsících nuceně roztahuje. Dilatační spára popř. vzdálenost od stěn by měla činit min. 10 mm.

PROČ DŘEVĚNOU PODLAHU


Člověk zná dřevo již od pradávna a využívá ho mimo jiné k výrobě podlah. Dává tím vyniknout přirozené kráse dřeva navzdory různým módním trendům a vypovídá o osobnosti uživatele. Dřevěné podlahy jsou přírodní produkt, jsou ekologicky šetrné. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní zdroj, dřevo je obnovitelné a recyklovatelné. Pro své vlastnosti je dřevo stále nejrozšířenějším druhem podlah. Stále větší počet zákazníků volí dřevěnou podlahu pro klid a harmonii domova. Je to nejpřirozenější a nejvhodnější typ podlahové krytiny.
A protože dřevo neshromažďuje prach a jiné alergeny, je perfektní volbou pro zdravý domov. Dřevěné podlahy mají za sebou dlouhou cestu za posledních několik let. Dnes existuje více stylů, barev a druhů dřevěných podlah, které se stávají dostupnější než kdykoli předtím. Nejoblíbenější dřevinou je bezkonkurenčně DUB. Dřevěné podlahy jsou dnes velmi konkurenceschopné cenou a představují vynikající hodnotu v porovnání s jinými podlahovými materiály. Dřevěnou podlahu nikdy nebude muset nahrazovat a posílí, nebo dokonce zvýšit hodnotu vašeho domu. Při srovnání s jinými podlahovými materiály, dřevěné podlahy poskytují trvalé hodnoty, jsou to podlahy na celý život.

JAKÉ JSOU ROZMĚROVÉ ZMĚNY DŘEVĚNÉ PODLAHY?


Rozměrová (tvarová) stálost – bobtnání/sesychání.
Dřevo jako přírodní materiál je citlivé na vlastnosti prostředí, ve kterém se nachází. Největší vliv na dřevo má teplota prostředí a relativní vlhkost vzduchu prostředí. Každé teplotě a relativní vlhkosti vzduchu odpovídá určitá vlhkost dřeva. Pokud se dřevo nachází v prostředí se stálými parametry, ustálí se po určité době obsah vlhkosti na hodnotě rovnovážné vlhkosti. S přijímáním a vydáváním vlhkosti jsou svázány rozměrové změny dřeva – bobtnání a sesychání. Tyto rozměrové změny jsou rozdílné ve všech třech hlavních směrech:

 
 • transverzálním (podél vláken dřeva)
 • radiálním (kolmo na letokruhy dřeva)
 • tangenciálním (ve směru letokruhů)

Změny podél vláken jsou zanedbatelné. Největší rozměrové změny se dějí ve směru letokruhů (tangenciálně)
a asi poloviční ve směru kolmém na letokruhy (radiálně). Hodnoty radiálního a tangenciálního sesychání jsou uváděny jako procentuální změna mezi dřevem maximálně nasyceným vodou (nad 30% vlhkosti) a dřevem absolutně vysušeným. Je nutné si však uvědomit, že ve skutečnosti nepůsobí obvykle krajní vlhkosti dostatečně dlouhou dobu na to, aby se jim dřevo přizpůsobilo, a výsledné rozměrové změny jsou tudíž menší. Velikost spár v dřevěné podlaze, vzniklých v důsledku rozměrových změn, je významně ovlivněna také způsobem pokládky. Pomáhá celoplošné přilepení parket k podkladu.

DUBOVOU PODLAHU BEZ SUKŮ NEBO SE SUKY?


Obě dvě varianty jsou samozřejmě možné. To, co ale dělá dub dubem, je právě „živost „ masivní nebo vícevrstvé dubové podlahy.

DŘEVO JE PŘÍRODNÍ MATERIÁL S CHARAKTERISTICKÝMI VLASTNOSTMI. SUKY, PŘIROZENÁ BAREVNOST DŘEVA A CELKOVÁ „ŽIVOST“ ZVÝRAZŇUJÍ KRÁSU PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU. ŘÍKÁ SE, ŽE DŘEVO „DÝCHÁ“. NEUSTÁLE PŘIJÍMÁ NEBO VYDÁVÁ VLHKOST VE SNAZE DOCÍLIT KONSTANTNÍHO BODU NEBO ROVNOVÁHY. MEZI CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PATŘÍ I ROZMĚROVÉ ZMĚNY. DŘEVO „PRACUJE“ V ZÁVISLOSTI NA OKOLNÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI. MEZI TYTO ZMĚNY SE ŘADÍ I TZV. „KORÝTKOVÁNÍ“ PODLAHY A DROBNÉ ŠÍŘKOVÉ ODCHYLKY. TYTO ODCHYLKY NEJSOU ZÁVADOU, ALE VLASTNOSTÍ DŘEVA. ABY BYLY CO NEJMENŠÍ, DOPORUČUJEME REGULACI VZDUŠNÉ VLHKOSTI.

MASIVNÍ NEBO VÍCEVRSTVOU DUBOVOU PODLAHU?


V tomto případě záleží na vašich představách, pocitu, ale také na vlastnostech jednotlivých konstrukcí.
Říká se – „masiv je masiv“. Ale ten, kdo nemá rád rozměrové změny prken a ostatní vlastnosti typické pro masivní podlahy, zvolí určitě variantu vícevrstvou a my mu zaručíme, že vzhled a kvalita podlahy bude identická s podlahou masivní.

Masivní dubové podlahy – největší předností podlahy z masivního dubového dřeva je jedinečný přírodní vzhled, dlouhá životnost a možnost opravy při poškození. Pochůzná plocha je teplá, příjemná a snižuje kročejový hluk. Kvůli značným reakcím na teplo a vlhko není vhodná na podlahové topení či do vlhkých prostor.

Dřevěné vícevrstvé podlahy – jsou oproti masivu dvou či třívrstvé nebo dýhované, horní nášlapná vrstva je vždy z tvrdého dřeva. Všechny varianty lze celoplošně lepit, třívrstvé lze pokládat i plovoucím způsobem. Značnou výhodou vícevrstvých dřevěných podlah je méně spojů (oproti klasickým dřevěným), je tak menší riziko vytváření spár. Díky spojení více vrstev je tento typ podlahy vhodný také na podlahové topení. Dřevěné plovoucí podlahy vás potěší přírodním vzhledem, dlouhou životností, tlumením hluku a příjemným teplým působen.

OLEJ NEBO LAK NA DUBOVOU PODLAHU?


Momentální trendy jasně upřednostňují olejovanou podlahu. Olej dřevo lehce ztmavuje , ale hlavně zvýrazňuje jeho krásu. Zůstává daleko přirozenější než lakovaná podlaha a časem získává příjemnou patinu. Její krásu dokresluje i matný vzhled podlahy.Pomocí tvrdých voskových olejů si můžete zvolit i zabarvení podlahy – od dnes velmi žádaných bílých barev přes odstíny hnědé až po tmavé barvy.Nezanedbatelná je i možnost lokálních oprav v případě poškození podlahy. Možná o trochu složitější je údržba podlahy, která musí být pravidelná pomocí ošetřovacích prostředků.Lakovaná podlaha se o něco lépe udržuje, ale na druhou stranu trochu ztrácí tu prvou tvář masivní dubové podlahy.Taktéž nejde prakticky lokálně opravit. Z našeho hlediska tedy určitě  olejovanou podlahu, ale záleží na každém z nás. 

LEPIT NEBO POKLÁDAT PODLAHU PLOVOUCÍM ZPŮSOBEM?


I třívrstvé podlahy se zámkovým spojem se dnes z velké většiny celoplošně lepí k podkladu. Celoplošně lepená podlaha je oproti plovoucí podlaze stabilnější při případných změnách teploty a vlhkosti, ale také lépe tlumí kročejový efekt ( tlumí zvuk ).I chůze po přilepené podlaze je příjemnější. 

JAK UDRŽOVAT A OŠETŘOVAT OLEJOVANOU PODLAHU?


Údržba a ošetřování olejované podlahy není vůbec nějaký složitý proces, pouze je třeba dbát na pravidelnost údržby.Dnes používané tvrdé voskové oleje již svým složením působí jako dostačující ochrana dřevěné podlahy. Každodenní údržba olejované podlahy se provádí pouze zametáním nebo vysáváním nečistot a drobků vysavačem .K vytírání podlahy, které provádějte několikrát za měsíc ( záleží na znečištění podlahy – při malém znečištění stačí 1 – 2 x za měsíc ),používejte vlhký hadr dobře vyždímaný a tímto hadrem stírejte podlahu po směru vláken. 1 x za měsíc doporučujeme do vody přidat univerzální čistič na olejované podlahy ( pozor – opravdu čistič k tomu určený ! ).
Zhruba po cca. 2 – 3 letech používání podlahy ( v závislosti na opotřebení a zatížení podlahy )je třeba podlahu přeolejovat ošetřovacími oleji. Aplikace ošetřovacího oleje není nikterak složitá a zvládnete jí i sami. Podlaha se musí před aplikací ošetřovacího oleje samozřejmě vyčistit. Tento ošetřovací olej vyplní pórky a suchá místa, která vznikla každodenním používáním podlahy a po nanesení vytvoří novou ochrannou vrstvu a podlaha zase vypadá, jako kdyby byla nově položená. U velmi zatěžovaných prostor, jako jsou například restaurace, obchody, atd…, doporučujeme tuto údržbu udělat 1 – 2x ročně.
Při složitější renovaci se již používá přímo tvrdý voskový olej základní, ten se ale nanáší opravdu až po několika letech používání , ale samozřejmě i dříve, když bude zanedbávaná anebo nesprávně používaná každodenní údržba.
V žádném případě nemějte strach z toho, že by jste se stali „otrokem“ údržby olejované podlahy. Není nikterak složitější než údržba jakékoliv jiné podlahy. I údržba lakované podlahy má svoje pravidla. 

LZE LOKÁLNĚ OPRAVOVAT OLEJOVANOU PODLAHU?

Ano, lze. Toto je jedna z velkých výhod oproti lakované podlaze. Na olejovaném povrchu můžete provádět lokální opravy pomocí tvrdých voskových olejů. Nejjednodušší oprava je na podlaze, kde byl použit přírodní ( bezbarvý olej). Lze samozřejmě lokálně opravovat i oleje barevné . Je důležité ale uvědomit si, že tato oprava bude nějaký čas více viditelná, než dojde k oxidaci a postupnému sjednocování této opravené části s ostatními prkny.V případě hloubkového poškození ( například vrypy ) – poškozené místo lze vyplnit tmelem a z tohoto místa vytvořit tmelený suk a poté přeolejovat. Jednodušší opravy určitě zvládnete sami, s těmi složitějšími je lepší obrátit se na podlahářskou firmu. 

JAK LZE JEŠTĚ OCHRÁNIT DŘEVĚNOU PODLAHU PŘED POŠKOZENÍM?

Důležité je opatřit nohy nábytku podle možnosti filcovými podložkami, které zabrání poškození povrchu olejované dřevěné podlahy. Pod křesla s kolečky doporučujeme požívat gumová kolečka nebo speciální podložky. 

DŘEVO DO KOUPELNY

A proč ne ? Lidé si většinou pořizují do koupelny dlažbu a dřevo v tomto směru bylo hodně opomíjené. Dělají to tak nějak „automaticky“. Přitom ale vhodně zvolené dřevo do koupelny je pocitově daleko příjemnější než „studeně působící dlažba „. Dřevo je nejenom teplejší, ale i přirozenější a věříme tomu, že se budete cítit i daleko příjemněji. Určitě si ale řeknete – dřevo přece pracuje , absorbuje vodou a kroutí se. Ale – všimněte si, kde se všude dřevo používá. Venku, kde panují různé povětrnostní podmínky, u vody, ale i ve vodě ( například pilíře domů v různých městech – například Benátky ). Jde samozřejmě o to zvolit vhodné dřevo, neboli vhodnou dřevěnou podlahu a také vhodný nátěr do koupelny.
Nejvhodnější dřeviny a také nejodolnější jsou podlahy z exotického dřeva, jako například merbau, ipe, jatoba, cumaru … . Lze ale použít i „domácí“ evropské dřeviny, jako například dub, javor, cedr. Vlastnosti těchto dřevin jsou trochu horší, ale i přesto se dají a i používají jako dřevěná podlaha nebo obklady do koupelen. Aby jste ale byli s dřevěnou podlahou v koupelně spokojeni, je třeba si uvědomit několik věcí :


· Lakovaná podlaha vydrží trochu déle než olejovaná, ale trochu matní přirozenost dřeva
· Na podlaze by se neměla zbytečně dlouho držet voda, snažte se po použití vytřít vodu z podlahy
· Provádějte pravidelnou údržbu podlahy

Při dodržení těchto zásad budete určitě s vaší volbou dřevěné podlahy do koupelny spokojeni.

DŘEVO DO KUCHYNĚ

I tato varianta je možná a posledních několik let i velmi často používaná. Není nad to mít dřevěnou podlahu všude , tedy i včetně kuchyně. Žádné přechody s jednoho materiálu na druhý, ale zachovat jednotný ráz celé místnosti. Tuto možnost ocení zejména ti z vás, kteří mají obývací pokoj a kuchyni v jedné místnosti.
Vzhledem k tomu , že v posledních letech je nejpoužívanější dřevinou na podlahy dub, tak zejména tento druh podlahy je do kuchyně nejpoužívanější. Nebojte se i varianty olejované podlahy. Dnes se vyrábí velmi kvalitní tvrdé voskové oleje, které se používají do komerčních prostor ( například restaurace, obchody, atd… ), tak určitě i dřevěná podlaha olejovaná vydrží provoz ve vaší kuchyni. Pouze je třeba mít na mysli několik pravidel :


· Podlaha může v kuchyni vykazovat známky většího opotřebení, můžete ji ale častěji ošetřit ošetřovacími prostředky k tomu určenými
· Podlahu v kuchyni stírejte pravidelněji navlhčeným hadrem

A hlavně – k údržbě používejte opravdu prostředky k tomu určené – v tomto vám musí poradit prodejce podlahy,který vám podlahu prodal nebo realizoval.

VENKOVNÍ DŘEVO NA TERASY

Venkovní dřevěné terasy – ideální propojení interiéru s exteriérem. Určitě správná volba . Není nic příjemnějšího, než si užívat v létě na terase , která je obložena dřevem. Přináší vám na vaší zahradu „kousek přírody“ a vůni lesa a barevně se dají sladit například s podbitím nebo ostatními dřevěnými prvky venku. Je třeba si ale uvědomit , že dřevo venku, tedy nejenom na terase, je vystaveno neustálým vlivům rozdílného počasí. Musíte počítat s tím, že každé dřevo na terase chytne časem tzv.“patinu“. Dřevo má ale velmi dobré fyzikální vlastnosti, navíc v chladném počastí nestudí a v létě v horkém počasí zase nepálí do nohou

Dnes si opravdu můžete vybrat ze široké škály druhů dřevěné podlahy určené na terasy. Oblíbené jsou terasy z odolných exotických dřevin, jako například bankirai, ipe, massaranduba, cumaru, atd…

Venkovní terasy s exotického dřeva.
Všeobecně jsou exotické dřeviny velmi tvrdé, tzn. odolné vůči opotřebení nebo poničení. Jsou také odolné proti napadení škůdci, jako například hmyz nebo houby. Použít ale určitě můžete i dřeviny, jako například dub, borovice.

Venkovní terasy z jehličnatého dřeva
Velmi rozšířená varianta venkovních teras.Pamatujte ale na to, že dřevo na venkovní terasy z jehličnatého dřeva je měkčí . Nejčastěji se používá evropský a sibiřský modřín, borovice nebo tepelně upravená borovice ( termo úprava ).Dále pak cedr a z listnatých dřevin určitě dub. Při použití dřeva na terasy ( zejména z jehličnatých dřevin ) je velmi důležitá povrchová úprava dřeva. Nejrozšířenější jsou speciální oleje pro venkovní použití. Venkovní terasa by se měla alespoň 2x ročně přeolejovávat, aby byla zaručena její ochrana. Zvolit ale můžete i terasu z kompozitního materiálu ( WPC )

Kompozitní venkovní terasy ( WPC )
Dražší varianta,ale tato podlaha je odolnější vůči venkovním vlivům a je bezúdržbová. Také vám nehrozí zadření třísky.Je to prakticky směs dřeva a plastu v určitém poměru. Dřevo je ale dřevo, i když má své neduhy. Je však rozhodnutím každého z vás, jaký materiál na svou terasu použije.

Způsob pokládky venkovních teras
Způsobů pokládky je několik. Nejčastější způsob je kladení terčů do betonových patek nebo na zpevněnou plochu, na které se pak připevní rošt a na rošt se pak šroubuje podlaha. V případě betonové podlahy lze také rošt ukotvit pomocí šroubů přímo k betonu ( je ale nutné mít rošt mírně nad betonem kvůli odtoku dešťové vody )

CO JE PLOVOUCÍ PODLAHA

Plovoucí podlaha je podlaha , která se pokládá tzv. „ plovoucím způsobem“. To znamená , že podlaha je volně položena na podkladní desce a není s ní nikterak spojena. Většinou se tímto způsobem pokládají vícevrstvé podlahy, které jsou všeobecně méně náchylné k možným rozměrovým změnám. Plovoucí podlahy, respektive způsob pokládky podlahy plovoucím způsobem má několik výhod , například rychlost a čistota montáže a menší nároky na pevnost podkladu. Tento způsob se týká zejména laminátových podlah.

Plovoucím způsobem se pokládají i dřevěné podlahy. U těchto podlah jsme ale zastánci celoplošného lepení. Podlaha pak „drží“ a vy máte pocit, že chodíte opravdu po dřevěné podlaze. Taktéž budoucí renovace u celoplošně přilepených dřevěných podlaha je jednodušší než u podlah plovoucích.

VINYLOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ PODLAHY

Každá varianta má svoje výhody a nevýhody. Vinylové podlahy za poslední roky velmi zdomácněly a prakticky vytlačily laminátové podlahy.Vinylové podlahy se používají hlavně do komerčních prostor nebo do prostor s velkým provozem, jako jsou nákupní centra , školy, atd… O vinylových podlahách panuje mýtus, že jsou prakticky nezničitelné a vydrží snad úplně všechno. Zdaleka to není ale pravda. Naopak vinylová podlaha se musí pokládat na opravdu velmi kvalitní a rovný podklad ( což může být někdy opravdu velký problém ). Životnost má vinylová podlaha má také omezenou – na rozdíl od dřevěné podlahy.Podlahu není možné renovovat.Jestli opravdu chcete vinylovou podlahu velmi kvalitně zpracovanou včetně kvalitních podkladů, najednou zjistíte, že to není opravdu nic levného.

Dřevěná podlaha – přírodní krása se vším všudy. Přirozená kresba, nádherné suky, kousek přírody ve vašem domově.Tyto vlastnosti vám žádná jiná podlaha nenabídne. Navíc s možností renovace. K tomu již není co dodávat.

VLASTNOSTI DUBU – TVRDOST

Dub je všeobecně považován za středně tvrdou dřevinu. To znamená, že i toto předurčuje dřevinu dub jako skvělou volbu pro využití jako podlahovinu. Tvrdost vlastně vyjadřuje velikost odporu proti vnikání cizího tělesa. Tvrdost dřeva ovlivňuje směr vláken, objemová hmotnost  a anatomická stavba dřeva

Příklad hodnot statické tvrdosti dřeva dle Brinella:

skupina

Mpa

Příklady dřevin

měkká

<40

smrk, jedle, borovice, topol, lípa

středně tvrdá

>40

jasan, jilm, dub, ořech

tvrdá

>80

habr, akát, tis

VLASTNOSTI DUBU – BOBTNÁNÍ A SESYCHÁNÍ

Zpracované dřevo je schopno přijímat nebo odevzdávat vodu ať už ve skupenství kapalném nebo plynném – mění svojí vlhkost podle vlhkosti okolního prostředí. Při změně obsahu vody ve dřevě se mění i jeho mechanické a fyzikální vlastnosti

Příklady vlhkosti dřeva v různých fázích

dřevo mokré, dlouhou dobu uložené ve vodě

>100%

dřevo čerstvě skáceného stromu

50 – % (ale i nad 100%)

dřevo vysušené na vzduchu

15 – 22%

dřevo vysušené na pokojovou teplotu

8 – 15%

dřevo absolutně suché

0%

Z hlediska objemového sesýchání můžeme dřeva rozdělit do následujících
skupin:

➢ dřeva málo sesýchavá – tis, olše, vrba, topol, kaštanovník, limba akát

➢ dřeva středně sesýchavá – borovice, smrk, jedle, dub, jilm, jasan, javor, ořešák, osika

➢ dřeva hodně sesýchavá – modřín, bříza, buk, habr, lípa

Rozměrové změny jsou rozdílné ve všech třech
hlavních směrech:

 • transverzální (podél vláken dřeva) – nejmenší
 • radiální (kolmo na letokruhy dřeva) – menší
 • tangenciální (rovnoběžně s letokruhy dřeva) –největší

VADY/ZNAKY NEJENOM DUBOVÉHO DŘEVA

Vady dřeva = znaky dřeva nevyhovující/snižující využití dřeva pro požadované použití

 • odchylky v pravidelné stavbě dřeva, které vznikají v průběhu růstu stromu i při těžbě dřeva.
  Řadíme mezi ně:
  – suky,
  – trhliny,
  – odchylky tvaru kmene,
  – vady stavby kmene,
  – zapaření dřeva,
  – poškození houbami,
  – poškození hmyzem a
  – vady způsobené poraněním kmene aj.
  Některé vady mají v určitých případech pozitivní vliv na využitelnost dřeva.

JE BĚL V DUBU VADA?

V žádném případě ne!! Běl je světlá vnější část kmene. Její šířka závisí na druhu dřeviny. Běl se od jádra a vyzrálého dřeva odlišuje svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, čímže se ale nijak nesnižuje kvalita podlahy. Naopak bělové záběhy v prknech mohou dodat podlaze „nezaměnitelný vzhled“

Patříme mezi největší výrobce masivních a třívrstvých dřevěných dubových podlah v Evropě

Adresa

ESCO PODLAHY s.r.o.
Blatenská 267
387 31 Radomyšl
Czech Republic

Email

podlahy@escopodlahy.cz

IČ: 28075323
DIČ: CZ28075323

Copyright © ESCO PODLAHY s.r.o.   - Vytvořila digitální agentura Dapeshop s.r.o.